Dit is de website van Duinkerke Flandre Côte d’Opale. Deze site wordt onderhouden door de Toeristische Diensten van Gravelines Rives de l’Aa en Duinkerke Dunes de Flandre, het Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre en de Communauté urbaine de Dunkerque. 

   

Aan deze website hebben de volgende instellingen financieel bijgedragen:

- Conseil Régional Nord Pas de Calais - Hauts de France

- Conseil Départemental du Nord

     

Editoriaal contact:

Dienst Toerisme Duinkerke Dunes de Flandre
4 place Charles Valentin 
59140 DUNKERQUE 
France

tel: +33 (0)3 28 26 27 27
Email : info@duinkerke.fr

Code NAF 633Z N° SIRET 78359506900015
Commerciele vergunning  IM 059100017

 

Dienst Toerisme Gravelines Rives de l’Aa
2 rue Léon Blum 
59820 GRAVELINES 
France

Tel: +33 (0)3 28 51 94 00
Email : contact@gravelinestourisme.fr

Commerciele vergunning n°IMO59100036

 

Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre
124 avenue du Large – BP83 
59942 DUNKERQUE Cedex 2
France

Tel: +33 (0)3 28 24 59 99
Fax: +33 (0)3 28 24 59 70
Email : infosidf@lesdunesdeflandre.fr

 

Communauté urbaine de Dunkerque
Pertuis de la Marine
BP 85530 
59386 DUNKERQUE Cedex 1
France

 

Hoofdredacteur :

Sabine LHERMET – Directrice van de Dienst Toerisme van Duinkerke Dunes de Flandre

Olivier LESAVRE – Directrice van de Dienst Toerisme van Gravelines Rives de l’Aa

Christophe RISPAL – Directeur van het Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre 

 

Technische realisatie:

 

Grafisch ontwerp:

Agence Amalgame
777 route de strazeele
59190 Caestre

Tel: +33 (0°3 28 41 75 41
Email : contact@amalgame.fr

Database management en hosting:

Webnet SA
32, rue de Bellevue 
93773 Boulogne Cedex

Tel: +33 (0)1 46 84 05 05 
Email : info@webnet.fr

Deze site is gebaseerd op de open-source CMS EZ Publish en is conform de normen W3C.

 

Rechten en eigendom:

 

De site van Duinkerke Flandre Côte d'Opale is geregistreerd bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Het nummer wordt nog toegekend.

 

De informatie verkregen via de formulieren is uitsluitend bestemd voor de partners van de site van Duinkerke Flandre Côte d'Opale (Dienst Toerisme Rives de l'Aa Gravelines, Dienst Toerisme Duinkerke, Dunes de Flandre en het samenwerkingsverband van Duinkerke). Al je gegevens zijn vertrouwelijk en worden als zodanig behandeld en onder geen enkele voorwaarde worden ze ter beschikking gesteld aan derden.

 

Conform de wetgeving heb je het recht toegang te krijgen tot de informatie die je betreft en deze te wijzigen, te bewerken en te verwijderen (artikel 34 van de wet 'Informatica en Vrijheid'). Om dit te kunnen doen, neem contact op met:
Office de Tourisme de Dunkerque Dunes de Flandre, 4 place Charles Valentin - 59140 DUNKERQUE - France of neem contact op via het contactformulier.

 

De site van Duinkerke Flandre Côte d'Opale wordt beschermd door de regelingen van de Code de la propriéte intelectuelle (Franse wet van intellectueel eigendom), met name de regelingen die betrekking hebben op litteraire en artistieke werken, op de rechten van de auteur en op de bescherming van de database. De rechten, merken en domeinnamen die op de site verschijnen zijn uitsluitend bestemd voor de partners.

 

Volgens de Code de la propriété intellectuelle, artikel L.222-5, zijn kopieën en duplicaten enerzijds uitsluitend voor privé gebruik van de imitator bestemd en dienen anderzijds analyses en korte citaten als voorbeeld en ter verduidelijking.

 

Op dezelfde wijze staat artikel L.342-3 van de Code de la propriété intellectuelle de verwijdering of het hergebruik van een niet aanzienlijk deel van de inhoud alleen toe bij een database die door de rechtmatige eigenaar ter beschikking gesteld is.

 

Derhalve is iedere onrechtmatige representatie of duplicaat van de site van Duinkerke Flandre Côte d'Opale, op welke wijze dan ook, streng verboden en heeft deze juridische gevolgen. De overtreder krijgt te maken met burgerlijke en strafrechtelijke sancties en met name met sancties die staan in de artikels L.335-2 en L.343-1 van de Code de la propriété intellectuelle.

 

Hyperlinks:

 

De hyperlinks die op de site van Duinkerke Flandre Côte d'Opale gezet zijn of hyperlinks vanuit andere websites of bronnen uit het internet moeten voorafgaand door de partners goedgekeurd worden..

 

Verantwoordelijkheid:

 

Hyperlinks: Alle sites waarmee een hyperlink naar de site van Duinkerke Flandre Côte d'Opale gelegd is, worden niet beheerd door de eigenaars van de site van Duinkerke, die alle verantwoordelijkheid van de hand wijzen (met name betreffende de uitgave) voor wat betreft de verbinding en de inhoud van deze sites.

 

Informatie uitgevers: Hoewel de eigenaren van de site van Duinkerke Flandre Côte d'Opale zorgen voor de toegankelijkheid van de informatie door de bemiddeling van de portaalsite, kunnen zij op geen enkele manier garanderen dat de informatie exact, compleet en actueel is.

 

De informatie, de tarieven en de aangegeven data worden ter informatie op de site gezet en de eigenaren van de site van Duinkerke Flandre Côte d'Opale kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Bovendien zijn de eigenaren van de site van Duinkerke Flandre Côte d'Opale volgens een vaste jurisprudentie (Toulouse, 14/01/1987) niet verantwoordelijk voor ongewilde fouten of weglatingen die zouden kunnen blijven bestaan ondanks de controle van het redactieteam.

 

Gebruik van de site: De eigenaren van de site van Duinkerke Flandre Côte d'Opale kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor een willekeurige fout, van welke aard dan ook, die direct of indirect optreedt bij gebruik van de website.

 

Algemene voorwaarden voor de verkoop van toeristische arrangements:

 

VVV-kantoor in Duinkerke, Dunes de Flandre

Download hier de algemene verkoopvoorwaarden

 

Voor meer informatie of opmerkingen over deze site, ga naar:

 

Fotoverantwoording:

 

Samuel DHOTE

Studio MALLEVAEY

Gemeente van Duinkerke

Gemeente van Grevelingen

Samenwerkingsverband van Duinkerke

Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre

 

Reproductie verboden. Alle rechten voorbehouden